V Praze dne 20. února 2023

 

OZNÁMENÍ O FÚZI

Vážení smluvní partneři,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že na základě projektu fúze z 30. prosince 2022 byla schválena fúze zanikající společnosti MACH – NARWALL, spol. s r.o. (IČO: 619 42 570) sloučením do nástupnické společnosti outdoor akzent s.r.o. (IČO: 005 45 911) („Fúze“).

 

V důsledku Fúze dojde k zániku zanikající společnosti a k přechodu jejího jmění na společnost nástupnickou. Cílem Fúze je zjednodušení skupiny. Nástupnická společnost bude plynule pokračovat v podnikatelské činnosti zanikající společnosti.

 

Fúze nebude mít žádný vliv na platnost obchodních závazků zanikající společnosti ani nástupnické společnosti vč. závazků, jež se týkají Vaší společnosti. Smluvní vztahy uzavřené se zanikající společností zůstávají ze zákona i nadále v platnosti vůči společnosti nástupnické a není je zapotřebí jakkoli měnit či doplňovat.

 

Fúze bude do obchodního rejstříku zapsána dne 28. února 2023, čímž nabyde právních účinků. V souvislosti se zápisem Fúze Vás prosíme, abyste k 1. březnu 2023 ve Vašem fakturačním a korespondenčním systému nahradili identifikační údaje zanikající společnosti za identifikační údaje společnosti outdoor akzent s.r.o. jako nástupnické společnosti.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte prosím kontaktovat.

 

S přátelským pozdravem

MACH – NARWALL, spol. s r.o.

outdoor akzent s.r.o.

 

Kontaktní údaje:

Miluše Hejzlarová
tel: +420 604 287 799
E-mail: miluse.hejzlarova@outdoor-akzent.cz